Domov

Storitve

Nudimo poglobljeno pravno pomoč in svetovanje s področja delovnega prava, prava socialne varnosti, civilnega prava, družinskih razmerij in drugih pravnih področij. Organiziramo izobraževanja, predavanja in druge dogodke, na katerih znanje posredujemo iz prve roke, poleg tega pa nudimo širok spekter člankov in spletnih gradiv.

Področja dela

Delovno pravo

 • Sklepanje in razveza pogodbe o zaposlitvi
 • Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Uveljavljanje in varstvo pravic iz delovnega razmerja

Socialna varnost

 • Pravice in obveznosti iz socialnih zavarovanj
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
 • Subvencije, dodatki in nadomestila

Družinska razmerja

 • Svetovanje v postopku razveze
 • Priprava predlogov za razvezo zakonske zveze
 • Pomoč pri urejanju premoženjskih razmerij med partnerjema

Dedno pravo

 • Sestavljanje oporoke in dednopravnih pogodb
 • Pomoč v zapuščinskem postopku
 • Urejanje pravnih razmerij med dediči

Varstvo potrošnikov

 • Uveljavljanje pravic pri sklepanju pogodb
 • Pomoč pri uveljavljanju pravic zaradi napak na blagu
 • Uveljavljanje pravic zaradi nepravilno opravljenih storitev

Pomoč podjetjem

 • Pomoč pri začetku in prenehanju opravljanja dejavnosti
 • Pomoč pri poslovanju podjetja
 • Zagotavljanje skladnosti s predpisi

Ponudba

Nudimo pravno pomoč in svetovanje ter organiziramo izobraževanja, predavanja in druge dogodke, preko katerih znanje posredujemo iz prve roke. Poleg tega nudimo širok spekter spletnih vsebin, ki se redno posodablja in nadgrajuje.

Izobraževanja, seminarji, predavanja in drugi dogodki

Pravna pomoč in svetovanje

Nudimo poglobljeno pravno pomoč in svetovanje s področij, za katere se specializiramo. Naše storitve so strokovne, hitre in učinkovite.

Novice in dogodki

Dogodki

Organiziramo strokovna predavanja, okrogle mize in druge dogodke

Spletno gradivo in priročniki

Spletno gradivo

Pestra ponudba spletnih gradiv, priročnikov, člankov in videov

Create your website with WordPress.com
Get started